Митровица

Презентација града

Општина

КОСОВСКА МИТРОВИЦА

   Општина Косовска Митровица је општина у Косовскомитровачком округу у Србији, која се налази на северном делу АП Косово и Метохија. У општини према проценама УНМИКа живи 130.000 становника, са површином од 350 km² и обухвата 49 насељених места. Општина је у стварности подељена на северни и јужни део.

   Северни, српски део има око 20.000 становника од којих су 17.000 Срби (од њих су 5.000-7.000 интерно расељена лица), а 3.000 мањине и то највише Албанци, Бошњаци, Роми и остали….

Градске Вести:

Најновије вести и дешавања из Косовске Митровице

Косовска Митровица

Градска Управа

Привремени орган

Привремени орган јединице локалне самоуправе образује Влада, која доноси посебно решење о именовању председника и чланова привременог органа, водећи рачуна о политичком и националном саставу распуштене скупштине јединице локалне самоуправе.

Начелник општинске управе

Руководи радом општинске управе, стара се о законитости и ажурности рада,обезбеђује услове за рад, одлучује о правима, обавезама и одговорности запослених ...

Одељење за финансије

Одељење за финансије састоји се од ужих организационих јединица и то: одсека за буџет, одсека за финансије, одсека за рачунводство и службе локалне пореске администрације...

Одељење за инспекцијске послове

Обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине. Извршава законе и друге прописе чије је извршење поверено општини...

Пројекти:

Наша дела говоре боље од речи!

Сервис грађана:

Вама на располагању!

Сервис грађана

Организационе јединице

У служби грађана а у саставу општине раде посебне унутрашње организационе јединице.

Оне ефикасним радом доприносе одличној сарадњи које општина има са својим грађанима.

Пошањите захтев за заказивање консултација

Линкови:

Влада Републике Србије
Канцеларија за Косово и Метохију
www.covid19.rs
Министарство здравља
Српска Православна Црква
Манастир Високи Дечани
Национална служна за запошљавање
Црвени крст Србије
Градска Библиотека "Вук Караџић"
Културни Центар "Драгица Жарковић"

Устав Републике
Србије

је највиши општи правни акт и систему општих правних аката једне земље,који
уређује најбитније односе у држави,а пре свега саму државну организацију и овлашћења
државних органа,као и слободе и права грађана.

Закон о локалној
самоуправи

Локална самоуправа обухвата право грађана и органа локалне самоуправе да, у
границама утврђеним законом, уредјују и управљају одређеним јавним и другим
пословима, на основу сопствене одговорности и у интересу локалног становништва.

Статут општине
Косовска Митровица

Статут општине је највиши законски акт на локалном нивоу. То је акт који се бави основним начелима уређења система власти на општинском нивоу. Статутом се утврђује темељни оквир уређења. Он мора бити усаглашен са законским и подзаконским актима из области локалне самоуправе.